Видео:

Жанатас. Школа Абылай хана В

Жанатас тулектери Ауезов мектебi 77-лер.

Жана Париж Сан-Жер Мен Сити.

Жанатас

Школа Абылай хан Аза жане Саке 9 а атак озимиз.

Жанатас "Абылай хан" мектебі 2018 жыл

Жанатас "Абылай хан" мектебі 2018 жыл.

Жанатас хит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Жанатас хит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сайлаубек жолда калды. Жанатас хит!!!!

9 Мамыр. Жанатас - Маршировка 2016. Абылай хан

9 Мамыр. Жанатас - Маршировка 2016. Абылай хан.